CONTRIBUTIE

Rekening: NL65RABO0348056516

incassantnr:NL71ZZZ400461580000

Kenmerk: gym 19-… of DET 19-...

Wegens: contributie

Inning van de contributie gaat via incasso.:

4 keer per jaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Ouder en Kind                      € 17,50

Groep 2                                € 25,25

Groep 3, 4 en 5                    € 34,50

Springgroep                         € 34,50

Springgroep en gym            € 47,50

Body-Fit                               € 37,50

Turnen DET   (i.c.m. gym)   € 112,00

 

1keer per jaar Bondscontributie:

Gymnastiek                         € 26,20

Body-Fit                               € 27,80

 

De contributie (incasso) wordt in onderstaande weken, op de maandag, geïnd

1e termijn                   in week 36

Bondscontributie        in week 40

2e termijn                   in week 49

3e termijn                   in week  7

4e termijn                   in week 18

 

 


Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.     
Zie onderstaande Link 

 

 https://meedoen.borger-odoorn.nl/home.html

 

 

 

 

:)