Wil jij naar gymnastiek, de springroep of Body-Fit?

Download dit aanmeldingsformulier, vul de gegevens in en lever deze, getekend, in bij de leiding of bij de ledenadministrateur.             

                                  

Wil je stoppen met gymnastiek, download dan dit afmeldingsformulier.

Deze ingevuld en ondertekend inleveren.  

Voor bedragen zie contributie.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient één maand voor de volgende contributie-inning schriftelijk te gebeuren door inlevering van een afmeldingsformulier bij de ledenadministrateur van de betreffende afdeling.

Voor bondscontributie en/of wedstrijdgelden geldt dat opzegging van het lidmaatschap voor 1 september van het jaar dient te gebeuren. Opzeggingen na 1 september betekent dat de bondscontributie en/of wedstrijdgelden voor het komend wedstrijdseizoen moet worden voldaan.

 Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.     Zie onderstaande Link 

  https://meedoen.borger-odoorn.nl/home.html

 

 

 

:)