Fifa 19  AFGELAST

IVM TE WEINIG DEELNAME

 0001b

 

 

Rommelmarkt

 Moet u de zolder of schuur nog opruimen??    Doe het dan snel, want

                                D.O.S. Valthe 

             Organiseert op zaterdag 11 mei 2019

                       Een ROMMELMARKT

                                  Op ’t Perron

 Het begint om 13.00 uurVanaf 9.00 uur worden de spullen opgehaald.

 Geen bankstellen, fauteuils, koelkasten, wasmachines, tv’s etc.

 We streven er naar om zaken te verkopen die bruikbaar zijn.

 Echte rommel en andere spullen die stuk zijn laten we staan en nemen we niet mee.

 

 

 

Leiding

 

Beste leden,

Wegens ziekte zal Petra geen les meer geven bij DOS.

Kiara Lok zal de lessen overnemen, met assistentie van Mirjam van Lottum/Lok. Beide hebben veel ervaring en kennis op het gebied van gym en turnen. Kiara zal in verband met haar studie en stage af toe afwezig zijn, deze lessen zullen gedraaid worden door Mirjam. Op deze manier is de  continuïteit van de lessen gewaarborgd.

De keepfit lessen zullen ook door Mirjam gegeven worden.

Mochten er n.a.v. deze mededeling nog vragen zijn kunt u altijd iemand van ons aanspreken of via de mail.

Bestuur DOS.

 

 

 

Jaarvergadering

Wij nodigen u van harte uit op onze jaarvergadering op dinsdag 9 april 2019 20.00 uur.                        In “Ons Dorpshuis” te Valthe.

 

AGENDA: 

 1.     Opening

 2.    Mededelingen.

 3.    Vaststelling notulen jaarvergadering  2018

 4.    Goedkeuring jaarverslag secretaris

 5.    Goedkeuring jaarverslag penningmeester

 6.    Verslag kascommissie (Anneke Kelder en Paulien Mittelmeijer)

 7.    Benoeming nieuw lid kascommissie  (Anneke Kelder treedt af)

 8.  Vaststellen contributie 2019/2020

 9.  Voorstel begroting 2019/2020

 10. Bestuur:

   Aftredend en herkiesbaar                        : Adriaan van Leeuwen, Pernille Idema, Silvia Nijhoving

   Aftredend en niet herkiesbaar                 : Peet Joosten, Gerrit Voorn

          We zoeken nog een nieuw bestuurslid: dus meldt je aan !

11. Nieuwe opzet bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

 

Nieuwe Leiding

Wij zijn erin geslaagd om nieuwe leiding te vinden.

Per 1 december komt Petra Reijer de lessen bij DOS te verzorgen.

Wij wensen Petra heel veel succes en hopen op een goede samenwerking.

 

 

 

Vacature Gymnastiek

Wij zoeken per 01-12-2018 een energieke train(st)er voor onze afdeling gymnastiek. De jongens, meisjes en dames trainen op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 20.15 uur.

Er zijn 5 gym. groepen, 1 springgroep en een damesgroep “Body Fit”.

Locatie gymzaal Valthe,

l

 

Circus Santelli

Zaterdag 9 juni komt Circus Santelli uit Groningen een workshop geven voor de jeugdleden.

Vanaf 11.00 uur gaan de kinderen oefenen op allerlei toestellen. Om 12.30 uur gaan pauzeren en met elkaar patatje eten.

Daarna verschillende acts instuderen die we vervolgen om 15.15 uur gaan tonen aan ouders, donateurs en andere belangstellenden.

 

 

:)